Zekerheid

Wij zorgen ervoor dat:

  • Het salaris op tijd wordt betaald

  • Indien gewenst, de werving en selectie van kandidaten

  • Begeleiding van de kandidat(en) bij ziekte

  • Verplichtingen met betrekking tot Poortwachter

  • De kandidaat de loonstrook en de jaaropgave ontvangt.

Zodat u zich kunt concentreren op uw hoofdactiviteiten!

Meer weten?

Wij werken vanuit een centrale organisatie

Deze organisatie is NEN 4400-1 gecertificeerd (keurmerk Stichting Normering Arbeid). De norm NEN 4400-1 bevat eisen voor het toetsen van bedrijven die personeel ter beschikking stellen, zoals uitzendbureaus, payrollbedrijven en onderaannemers in de bouw. Er wordt getoetst of deze bedrijven voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit hun bedrijfsactiviteit, het ter beschikking stellen van arbeid.

Wij kunnen u een verklaring betalingsgedrag, omzetbelasting en loonheffingen verstrekken.